karališkas

karališkas
king

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • karališkas — karãliškas, karališka bdv. Jõ gýslomis tẽka karãliškas kraũjas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • karališkas — karãliškas, a adj. (1) K, J; SD105, R229, N, M 1. karaliui priklausantis, būdingas: Mislijo, kad koks karalaitis, kad su karališkais drabužiais BsMtII29. Karališka manderėlė, aukštas kašketėlis JV423. Karãliška giria Kv. Karališkas krėslas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • karališka — karãliškas, karališka bdv. Jõ gýslomis tẽka karãliškas kraũjas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • apskęsti — apskę̃sti intr. 1. būti apsemtam: Laukai apskeñdo, bulbės pūti pradėjo Krš. Įlomė[je] bulbės apskeñdo biškį Akm. Lytotą vasarą apskeñdo rugiai, likom be duonos Varn. Tokiose pelkėse mas apskeñdę Pj. Visai apskę̃sme – tyvuliuoja vanduo aplink… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • karaliauskas — ×karaliaũskas, à (hibr.) adj. (4) karališkas: Karaliaũskas gyvenimas Ds. karaliauskaĩ adv.: Anys dabar karaliauskaĩ gyvena Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • karališkis — 2 karãliškis, ė adj. (1) karališkas: Lazda karališkė SD9. Kanceliarija, raštinyčia karališkė SD82. Mūsų karališkę malonę pranešiam APhV117. Vaikščiojo and stogo karališkių namų Ch2Sam11,2. Karališkis to sūnus apnegalo MP360. Karalienė Estera… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • karališkumas — karališkùmas sm. (2); LL67 → karališkas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • krėslas — 1 krėslas sm. (3) Mlt, Krš, (1); Lex85 1. I, P, S.Dauk, K, NdŽ, DŽ, Gršl, Ms, Vvr, Kv, Žg, Pkr, Lnkv, Sln, Šlv, Btg, Vv, Klvr, Mrj, Vlk, Bsg, Slm, Rk, Vžns kėdė su atkalte, kartais ir su šoninėmis atramomis: Taigi krėslo, krasės ir kresto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • lanksargis — sm. 1. žvejybos prižiūrėtojas: Numirė po ilgokos ligos karališkas vyriausias žvejybos lanksargis LC1887,48. Žvejybos ženklus lanksargiai išduoda LC1889,6. 2. šienapjūtės prižiūrėtojas: Čia gyvena lañksargis J …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • mirkalas — mir̃kalas sm. (3b) 1. J, Vvr taukų su miltais, pienu ir kt. padažas, dažinys: Supjaustysi keletą svogūnų, užpilsi batvinių rasalu, pridėsi gerai druskos, bus karališkas mirkalas LzP. Pusryčiuo paėsim košės su mir̃kalu Vkš. Išvirė košės, užpylė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuskaityti — tr. K, Š, NdŽ 1. perskaityti: Ar gerai aš nuskaičiaũ? Nm. Evangelija, kurią tas pats kunigas nuskaitė, buvo imta iš antrojo perskyrimo Kel1881,64. ║ skaitant sutikrinti (tekstą): ESM kiekvieną sekundę nuskaito informaciją, gaunamą iš radijo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”